TH EN
A A A

โรมาเนียร่วมมือยูเครนควบคุมการนำเข้า – ส่งออกธัญพืช

12 ตุลาคม 2566   

                    เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรของโรมาเนีย กล่าวว่า “โรมาเนียเตรียมพัฒนาแผนการควบคุมการส่งออกธัญพืชร่วมกับยูเครนในอีก 30 วันข้างหน้า โดยจะออกใบอนุญาตการนำเข้าให้กับเกษตรกร และผู้แปรรูปอาหารในประเทศเท่านั้น” รวมถึงเตรียมตรวจสอบความปลอดภัยในการนำเข้าอาหารทั้งหมด เพื่อปกป้องเกษตรกรภายในประเทศ หลังได้รับผลกระทบจากการเข้ามาอย่างรวดเร็วของธัญพืชจากยูเครน เช่นเดียวกับ บัลแกเรีย ฮังการี โปแลนด์ และสโลวาเกีย
                   โดยก่อนหน้านี้ โปแลนด์ สโลวาเกีย และฮังการี ได้ประกาศสั่งห้ามนำเข้าธัญพืชจากยูเครน ทําให้ยูเครนร้องเรียนไปยังองค์การการค้าโลก (WTO) เพื่อยุติข้อพิพาทเรื่องการค้าสินค้าเกษตร และเสนอแผนควบคุมการส่งออกธัญพืช 4 กลุ่ม ได้แก่ ข้าวสาลี ข้าวโพด เมล็ดทานตะวัน และเรพซีด ไปยังคณะกรรมาธิการยุโรป ผู้บริหารสหภาพยุโรป และประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งข้อเสนอนี้ได้รับอนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 19 กันยายน ที่ผ่านมา ทำให้ยูเครนสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจำนวนหนึ่งไปยัง 5 ประเทศในยุโรปตะวันออกได้แล้ว 

 

ที่มา : Reuters สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?