TH EN
A A A

APHIS จำกัดการนำเข้าสัตว์ปีกจากฝรั่งเศส

9 ตุลาคม 2566   

                     หน่วยงานบริการตรวจสอบสุขภาพสัตว์และพืช (Animal and Plant Health Inspection Service : APHIS) ภายใต้กระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ (USDA) ได้จำกัดในการนำเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกจากฝรั่งเศสโดยเฉพาะเป็ดมีชีวิต ไข่เป็ด และผลิตภัณฑ์จากเป็ด หลังจากฝรั่งเศสได้ตัดสินใจฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดนกให้กับเป็ดเป็นประเทศแรกของโลก นอกจากนี้ ยังได้จำกัดการนำเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกที่มาจากเขตการค้าสัตว์ปีกของยุโรป (ไม่รวมบริเตนใหญ่) รวมถึงไอซ์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ ลิกเตนสไตน์ และนอร์เวย์ด้วย
                     โดยทางสหรัฐฯ จะไม่อนุญาตให้นำเข้าสัตว์ปีกจากประเทศที่ได้รับผลกระทบจากโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง (Highly Pathogenic Avian Influenza: HPAI) หรือจากฝูงสัตว์ปีกที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน HPAI นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป เพื่อป้องกันผลิตภัณฑ์ที่ปนเปื้อนไวรัสเข้ามาสู่ประเทศ โดยให้เหตุผลว่า เชื้อไวรัสอาจยังคงไหลเวียนอยู่ในสัตว์ปีกที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส HPAI แม้ว่าสัตว์จะไม่แสดงสัญญาณของการติดเชื้อ 

 

ที่มา : Poultrynews สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?