TH EN
A A A

สาระเกษตรจากแดนหมีขาว ประจำเดือนสิงหาคม 2566 เรื่อง บทวิเคราะห์แนวโน้มการผลิตอาหารจากแมลง

9 ตุลาคม 2566   

                    สำนักข่าว Vet and Life รัสเซีย ได้เผยแพร่บทวิเคราะห์ของสำนักข่าว South China Morning Post เกี่ยวกับอนาคตของโปรตีนจากแมลง ที่อาจเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางอาหารได้ โดยในปัจจุบันทั้งรัฐบาล บริษัทขนาดใหญ่ และนักลงทุนจำนวนมากเริ่มหันมาสนใจและให้การสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพแมลงมากยิ่งขึ้น เนื่องจากกระบวนการผลิตที่มีความประหยัด และมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าการเลี้ยงปศุสัตว์ชนิดอื่น นอกจากนี้ ในเดือนกรกฎาคมธนาคาร Hong Kong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) ได้ตีพิมพ์รายงานเกี่ยวกับแมลงที่ได้รับการพูดถึงมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากหาได้ง่ายและมีปริมาณที่เพียงพอที่สามารถนำมาใช้ทดแทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์ที่มีต้นทุนสูงได้
                    องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้ระบุว่า ในโลกมีแมลงมากกว่า 1,900 สายพันธุ์ที่สามารถนำมาบริโภคได้ หากแต่ในปัจจุบันตลาดแมลงที่กินได้นั้นยังคงมีขนาดเล็กและกระจัดกระจาย อีกทั้งส่วนใหญ่ยังคงแบบธุรกิจในรูปแบบสตาร์ทอัพ แต่อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันพบว่าเริ่มมีบริษัทอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มขนาดใหญ่จำนวนมากให้ความสนใจเข้าร่วมลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพแมลงเหล่านี้บ้างแล้ว ยกตัวอย่างเช่น ในปีนี้ บริษัท Lotte ของเกาหลีใต้ได้ลงนามความร่วมมือกับบริษัท Ÿnsect ผู้ผลิตแมลงในฝรั่งเศส อีกทั้งปีที่ผ่านมายังมีการทำข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท Aspire Food Group ผู้ผลิตแมลงที่กินได้ของประเทศแคนาดาอีกด้วย นอกจากนี้ บริษัทธุรกิจสตาร์ทอัพสัญชาติจีนอย่าง Blue Protein ก็ได้รับการลงทุนหลายสิบล้านหยวนจากบริษัท Panda Capital ของฮ่องกง และเมื่อต้นปีที่ผ่านมาสหภาพยุโรปยังได้อนุมัติให้มีการขายแมลง 2 สายพันธุ์เพื่อการบริโภค และหน่วยงานด้านอาหารของสิงคโปร์ที่อนุมัติแมลงเพื่อการบริโภค 16 ชนิด (ซึ่งรวมจิ้งหรีด หนอนไหม และตั๊กแตน) รวมทั้ง คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติในประเทศจีน ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาเพิ่มผลิตภัณฑ์จากแมลงไว้ในรายการอาหารแห่งชาติด้วย
                    อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์บางกลุ่มกลับมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไป โดยเห็นว่าแนวโน้มของตลาดแมลงที่กินได้นั้นยังไม่มีความชัดเจน เนื่องจากยังมีผู้บริโภคจำนวนมากที่ยังไม่ยอมรับแนวคิดการบริโภคแมลง อีกทั้งยังมีปัจจัยอื่นอีก เช่น การที่ยังไม่สามารถจัดตั้งโรงงานผลิตขนาดใหญ่ที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่เพิ่มขึ้น รวมถึงปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นได้จากการเลี้ยงแมลง
                    สามารถอ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่ : สาระเกษตรจากแดนหมีขาว ประจำเดือนสิงหาคม 2566 https://www.opsmoac.go.th/moscow-news-files-451691791029 

 

ที่มา : กลุ่มนโยบายระหว่างประเทศที่ 4 สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?