TH EN
A A A

สหราชอาณาจักรพบผู้ติดเชื้อซัลโมเนลลาหลายราย หลังเดินทางกลับจากตุรกี

5 ตุลาคม 2566   

                    หน่วยงานของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งสหราชอาณาจักร (UKHSA)  ตรวจพบการติดเชื้อซัลโมเนลลาเกือบ 250 ราย ในสหราชอาณาจักรตั้งแต่ต้นปี 2566 เชื่อมโยงกับผู้ป่วยมีอาการป่วยจากระบบทางเดินอาหารกลุ่มหนึ่งที่เดินทางกลับจากประเทศตุรกี โดยส่วนใหญ่เคยเดินทางไปเมืองอัลตัลยา ซึ่งการจัดลำดับจีโนมทั้งหมด (WGS) เผยให้เห็นว่าผู้ป่วยบางกลุ่มมีความเกี่ยวข้องกันกับแหล่งที่มาของการติดเชื้อที่พบอยู่บ่อยครั้ง
                    ในระหว่างกลางเดือนมกราคม ถึง 19 กรกฎาคม มีผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันการติดเชื้อ Salmonella Enteritidis แล้ว 241 ราย โดยเป็นเพศชาย 56% มีอายุมัธยฐาน 29 ปี และ 93 รายมีประวัติการเข้าพักและรับประทานอาหารในโรงแรมในตุรกี 
                    อย่างไรก็ตาม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งราชอาณาจักร (UKHSA) ยังไม่ทราบแหล่งที่มาของอาการป่วยได้อย่างชัดเจน จึงได้ออกคำเตือนผู้ที่จำเป็นต้องเดินทางไปตุรกีในช่วงฤดูร้อน ให้ระวังการทานอาหารระหว่างการเดินทางและปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้แนะนำเพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อ เช่น การล้างมือให้สะอาดหลังเข้าห้องน้ำ และก่อนรับประทานอาหาร ทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่หรืออุ่นให้ร้อน อาหารที่เน่าเสียง่ายควรเก็บไว้ในตู้เย็น 


ที่มา : Food Safety News สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?