TH EN
A A A

ภาคส่วนเนื้อแดงแคนาดาคัดค้านการเข้าร่วม CPTPP ของ UK

4 ตุลาคม 2566   

                    สภาเนื้อสัตว์แห่งแคนาดา (CMC) สมาคมปศุสัตว์แห่งแคนาดา (CCA) และสภาเนื้อหมูแห่งแคนาดา (CPC) ได้แสดงความผิดหวังกับข้อตกลงที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าประกาศให้สหราชอาณาจักรเข้าร่วมข้อตกลงความครอบคลุมและความก้าวหน้าเพื่อหุ้นส่วนทางการค้าภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (CPTPP) ซึ่งถือเป็นข้อตกลงที่ยกระดับมาตรฐานของการค้าเสรี แต่สำหรับสหราชอาณาจักรแล้วสมาคมเห็นว่ายังมีรายละเอียดเงื่อนไขสำคัญซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานของการค้าแบบเปิด และจะทำให้เกิดความไม่มั่นใจให้แก่ผู้ร่วมค้าในอนาคต โดยทางสมาคมเนื้อวัวและเนื้อหมูได้เรียกร้องให้สมาชิกรัฐสภาปฏิเสธข้อเสนอนี้จนกว่าจะมีการแก้ไข
                    สมาคมทั้งสามแห่งซึ่งถือเป็นตัวแทนของเกษตรกรผู้ประกอบการเนื้อแดงของแคนาดามีความกังวลในการเข้าถึงตลาดเนื้อวัวและเนื้อหมูของสหราชอาณาจักร เนื่องจากปัจจุบันสหราชอาณาจักรไม่ยอมรับระบบการตรวจสอบเนื้อสัตว์ของแคนาดา ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งในระบบที่ดีที่สุดในโลก จึงถือเป็นอุปสรรคที่จำกัดการเข้าถึงตลาดในสหราชอาณาจักรเป็นอย่างมาก ในขณะที่ภายใต้ข้อตกลงชั่วคราว (Canada British Trade Continuity Agreement) แคนาดาได้อนุญาตให้นำเข้าเนื้อวัวและเนื้อหมูจากสหราชอาณาจักรอย่างเสรีโดยไม่ต้องมีการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน สมาคมฯ จึงคัดค้านการอนุมัติการเป็นสมาชิก CPTPP 
ของสหราชอาณาจักร จนกว่าข้อกังวลดังกล่าวจะได้รับการแก้ไข และเรียกร้องให้รัฐบาลตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อตกลงทวิภาคีของแคนาดาและสหราชอาณาจักรในปัจจุบันจะทำให้เกิดการเข้าถึงตลาดอย่างเป็นธรรม
                    การดำเนินการภายใต้ข้อตกลงชั่วคราว ความตกลงทางเศรษฐกิจและการค้าฉบับสมบูรณ์ (CETA) ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา สหราชอาณาจักรส่งออกเนื้อวัวไปยังแคนาดามากกว่า 7,000 ตัน ซึ่งมีมูลค่าเกือบ 40 ล้านดอลลาร์แคนาดา แต่ในทางตรงกันข้ามแคนาดามีการส่งออกเนื้อวัวไปยังสหราชอาณาจักรเพียงแค่ 657 ตัน คิดเป็นมูลค่า 7.6 ล้านดอลลาร์แคนาดาในปี 2564 และมีการส่งออกที่เป็นศูนย์ในปี 2565 ขณะที่สถานการณ์การส่งออกเนื้อหมูก็ย่ำแย่ไม่แพ้กัน โดยสหราชอาณาจักรจัดส่งเนื้อหมู 1,300 ตัน คิดเป็นมูลค่า 10 ล้านดอลลาร์แคนาดาในปี 2565 แต่การส่งออกเนื้อหมูจากแคนาดาไปยังสหราชอาณาจักรนั้นมีมูลค่าเป็นศูนย์

 

ที่มา : Farmers Forum สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?