TH EN
A A A

จีนออกร่างมาตรฐานการจัดการกรดอะมิโนในอาหารวัตถุประสงค์พิเศษ (FOSDU)

29 กันยายน 2566    0 ครั้ง

                    เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 ศูนย์การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของอาหารแห่งชาติจีน (CFSA) ได้เปิดเผยร่างประกาศเกี่ยวกับการจัดการกรดอะมิโนในอาหารวัตถุประสงค์พิเศษ โดยแบ่งเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ (1) การใช้กรดอะมิโนเพื่อเป็นสารเสริมคุณค่าทางโภชนาการในอาหารวัตถุประสงค์พิเศษ (2) แหล่งที่มาและกระบวนการผลิตกรดอะมิโน และ (3) วิธีทดสอบตัวบ่งชี้ทางกายภาพเคมีต่าง ๆ ของกรดอะมิโน ทั้งนี้ CFSA จะเปิดรับฟังความคิดเห็นจนถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2566 นี้เท่านั้น
การแก้ไขที่สำคัญ
                    สรุปและปรับปรุงข้อกำหนดการใช้งานกรดอะมิโน 22 ชนิด เพื่อเป็นสารเสริมคุณค่าทางโภชนาการ ในมาตรฐาน GB standards ที่เกี่ยวข้องกับอาหารวัตถุประสงค์พิเศษ (Food for Special Dietary Uses: FOSDU) เช่น มาตรฐาน GB 10765 นมผงสำหรับทารก GB 10766 นมผงสำหรับเด็ก GB 25596 อาหารวัตถุประสงค์พิเศษทางการแพทย์สำหรับทารก GB 29922 อาหารพิเศษเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ และ GB 24154 อาหารสำหรับโภชนาการการกีฬา ตัวอย่างเช่น:

                    นอกเหนือจากตัวบ่งชี้ในรายการบางส่วนข้างต้นแล้ว ร่างประกาศฉบับนี้ยังได้ครอบคลุมตัวบ่งชี้กายภาพทางเคมีอื่น ๆ ด้วย เช่น ปริมาณน้ำหนักที่หายไปเมื่อทำให้แห้ง (loss on drying) สารตกค้างจากการจุดติดไฟ (residue on ignition) ปริมาณสารตะกั่ว (lead) และสารหนู (arsenic)


ที่มา : Foodchemlinked / CFSA https://www.cfsa.net.cn/Article/News.aspx?id=9BF1877D921D96E016CDF4CC2E3347795DCDB9DD3CA697FD สรุปโดย : มกอช.

 

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?