TH EN
A A A

ระเบียบใหม่สหราชอาณาจักรเรื่องเชื้อวัวบ้า

2 พฤษภาคม 2551   

          สำนักงานความปลอดภัยด้านอาหารยินดีต่อระเบียบใหม่ที่จะบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  26 เมษายน 2551  ระเบียบนี้ขยายอายุของชิ้นส่วนของวัว bovine vertebral colume (VC) ที่ถือเป็นส่วนเสี่ยงต่อเชื้อวัวบ้า หรือ SRM จาก 24 เดือนเป็น 30 เดือน

         FSA ได้ทำงานอย่างหนักในการกลับมาใช้อายุ 30 เดือน  ซึ่งเป็นข่าวดีสำหรับอุตสาหกรรมเนื้อของสหราชอาณาจักรเนื่องจาก VC ที่ถือเป็น SRM ในสหราชอาณาจักรมีอายุต่ำกว่าของประเทศสมาชิกอื่นในสหภาพยุโรปซึ่งได้มีการปรับเป็นมาตรฐานเดียวกันแล้ว   ซึ่งนี้จะทำให้สหราชอาณาจักสามารถรื้อฟื้นการส่งอกไปสหภาพยุโรปได้  เพราะร้านค้าเนื้อสามารถขายเนื้อติดกระดูกจากวัวได้อายุถึง 30 เดือนโดยไม่ต้องใช้มาตรการควบคุม VC SRM เหมือนเมื่อก่อน

         ทั้งนี้บังคับใช้กับซากเนื้อที่ชำแหละหลังวันที่ 26 เมษายน 2551 เป็นต้นไป  ซากเนื้อในวัว 24-30 เดือนชำแหละก่อนวันดังกล่าวต้องปฏิบัติในฐานะเป็น SRM

ที่มา  :  FSA

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?