TH EN
A A A

ฝรั่งเศสสั่งห้ามผลิตภัณฑ์ plant-based ที่ผลิตในประเทศใช้ชื่อคล้ายเนื้อสัตว์

29 กันยายน 2566   

                    เมื่อวันที่ 4 กันยายน ที่ผ่านมา ฝรั่งเศสได้เผยแพร่ร่างกฎหมายฉบับใหม่ โดยได้สั่งห้ามผลิตภัณฑ์อาหารที่ทำจากพืช (plant-based) ใช้ชื่อที่เกี่ยวข้องกับเนื้อสัตว์เพื่อหลีกเลี่ยง “การกล่าวอ้างที่ทำให้เข้าใจผิด” ซึ่งการแก้ไขนี้ได้มีการห้ามใช้ชื่อกว่า 21 ชื่อ เช่นคำว่า steak, escalope, spare ribs, ham หรือ butcher แต่ยังคงอนุญาตให้ใช้ชื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อสัตว์อีกมากกว่า 120 ชื่อ เช่นคำว่า cooked ham, poultry, sausage หรือ bacon โดยได้กำหนดเงื่อนไขว่าจะต้องมีปริมาณโปรตีนจากพืชตามที่กำหนดไว้ไม่เกิน 0.5% - 6% ขึ้นอยู่กับชื่อที่จะใช้ 
                    ร่างกฎหมายฉบับใหม่นี้จะมีผลกับผลิตภัณฑ์ plant-based ที่ผลิตและจำหน่ายในฝรั่งเศสเท่านั้น และจะมีผลบังคับใช้ใน 3 เดือนหลังจากวันที่ประกาศกฎระเบียบ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีเวลาปรับเปลี่ยนการติดฉลาก สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีข้อความกล่าวอ้างก่อนวันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ ยังคงจำหน่ายผลิตภัณฑ์นั้นต่อไปได้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่มีการประกาศ

 

ที่มา : Reuters /https://technical-regulation-information-system.ec.europa.eu/en/notification/24524/text/D/EN สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?