TH EN
A A A

รายงานสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเดือนสิงหาคม 2566

11 กันยายน 2566   

                    สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงปักกิ่ง ได้จัดทำรายงานสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรของไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีนและสรุปประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การเกษตรในสาธารณรัฐประชาชนจีน รายละเอียดตามลิงก์ https://www.opsmoac.go.th/beijing-situation_price-preview-451691791798

 

ที่มา: สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงปักกิ่ง สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?