TH EN
A A A

อียูรับรอง glucosamine จากพืช

1 พฤษภาคม 2551   

             ส่วนประกอบอาหาร glucosamine จากพืชซึ่งใช้ชื่อว่า “GlucosaGreen”ผลิตจาก บริษัท Hygeia Health ซึ่งตั้งโรงงานที่จีนได้รับการรับรองจากหน่วยงานความปลอดภัยด้านอาหารของไอร์แลนด์ (FSAI) ว่าเท่าเทียมกับ glucosamine ที่มีอยู่ซึ่งทำจากสัตว์น้ำมีเปลือกแข็ง หรือ  shellfish จากพืชในการใช้เป็นอาหารเสริมและอาหารเพื่อวัตถุประสงค์ทางโภชนาการที่เป็นการเฉพาะ 

            glucosamine จากพืชนี้มุ่งตลาดมังสะวิรัติ  กลุ่มผู้บริโภคที่แพ้ shellfish และผู้บริโภคอาหารโครเชอร์
glucosamine พบว่ามีส่วนในการสร้าง cartilage  ดังนั้นจึงมองว่าเป็นส่วนประกอบอาหารสำคัญในการเชื่อมโยงด้านสุขภาพ    มักใช้ร่วมกับ chondroitin ซึ่งให้ความยืดหยุ่น cartilage 

ที่มา  :  FoodQuality

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?