TH EN
A A A

ฟิลิปปินส์เรียกต้องประชุมซัมมิทภูมิภาคเรื่องอาหาร

1 พฤษภาคม 2551   

            สำนักข่าวบูมเบิร์ก วอชิงตัน รายงานว่า  ฟิลิปปินส์ต้องการจัดประชุมระดับผู้นำเกี่ยวกับวิกฤติอาหารในภูมิภาคในช่วงเดือนเมายน-พฤาภาคม  2551 โดยมีประเทศเข้าร่วมประชุม ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน อินเดีย ประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อปรับปรุงข้อมูลการเก็บเกี่ยวผลผลิตอาหาร   การจัดทำ Road map  และพิจารณาผลผลิตปี  2551-2552    นอกจากนี้ยังต้องการหารือเกี่ยวกับมาตรการห้ามส่งออกของบางประเทศรวมถึงเรื่องต้นทุนราคาปุ๋ย

ที่มา  :  The Japan Times

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?