TH EN
A A A

อาร์เจนตินาปลอดไข้หวัดนกแล้ว

8 กันยายน 2566   

                     เมื่อวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรของอาร์เจนตินา ระบุว่า อาร์เจนตินาไม่พบสัตว์ที่ติดเชื้อไข้หวัดนกแล้ว หลังการระบาดครั้งสุดท้ายจาก 18 ครั้งในฟาร์มเชิงพาณิชย์ได้สิ้นสุดลง
                     อาร์เจนตินาตรวจพบเชื้อไข้หวัดนกครั้งแรกในสัตว์ปีกซึ่งอยู่ในฟาร์มเชิงพาณิชย์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2566 จากนั้นจึงได้มีการระงับการส่งออกสัตว์ปีกชั่วคราวเป็นเวลาหนึ่งเดือน และการส่งออกได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งในเดือนมีนาคม 2566 หลังจากที่รัฐบาลอาร์เจนตินาได้บรรลุข้อตกลงกับประเทศผู้นำเข้าต่าง ๆ 
                     ทั้งนี้ สำนักงานมาตรฐานสินค้าด้านอาหาร (SENASA) ของอาร์เจนตินาได้จัดส่งรายงานไปยังองค์การสุขภาพสัตว์โลก (WOAH)  โดยในรายงานระบุว่าอาร์เจนตินาเป็นประเทศที่ปลอดจากโรคไข้หวัดนกแล้ว 
                     อนึ่ง ในปี 2565 รัฐบาลอาร์เจนตินา รายงานว่า อาร์เจนตินามีรายได้ประมาณ 384 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากการส่งออกเนื้อสัตว์ปีกประมาณ 227,247 ตัน

 

ที่มา : Reuters สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?