TH EN
A A A

จีน-โมร็อกโกลงนามข้อตกลงส่งเสริมความร่วมมือด้านเกษตร

7 กันยายน 2566   

                    เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 จีนและโมร็อกโกได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านการเกษตร ซึ่งภายใต้บันทึกความเข้าใจในครั้งนี้ทั้งสองประเทศได้เห็นพ้องที่จะยกระดับความร่วมมือในด้านการทำประมงนอกชายฝั่ง เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ เกษตรอินทรีย์ การทำเกษตรดิจิทัล เทคโนโลยีการชลประทาน และการจัดการน้ำ
                    นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและกิจการชนบทของจีนยังได้แสดงความยินดีต่อความสำเร็จในการจัดทำความร่วมมือระหว่างจีนและโมร็อกโกด้านการเพาะปลูกพืชผัก เทคโนโลยีการเพาะปลูก การวิจัยและพัฒนายาและวัคซีนสำหรับสัตว์ เนื่องจากทั้งสองประเทศมีความคล้ายคลึงกันอย่างมากและมีส่วนเสริมกันและกันในด้านการเกษตร
                    เกษตรกรรมก็มีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศโมร็อกโก คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 15 ของเศรษฐกิจทั้งหมดของประเทศ และมีการจ้างแรงงานในภาคเกษตรกรรมประมาณร้อยละ 40 ของแรงงานทั้งหมดในประเทศ โดยจีนเป็นซัพพลายเออร์ชาเขียวรายใหญ่ที่สุดในโมร็อกโก ในขณะเดียวกันโมร็อกโกถือเป็นปลายทางในการส่งออกชาที่ใหญ่เป็นอันดับสองของจีน

 

ที่มา : Xinhua สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?