TH EN
A A A

สำนักงานอาหารสิงคโปร์เรียกคืนไข่จากยูเครน

30 สิงหาคม 2566   

                    สำนักงานอาหารสิงคโปร์ (The Singapore Food Agency) ตรวจพบเชื้อ Salmonella Enteritidis ในไข่ที่นำเข้าจากฟาร์มประเทศยูเครน โดยไข่ที่ตรวจพบเชื้อชนิดนี้จะมีการประทับตรา “CEUA001” และเนื่องจากเชื้อ Salmonella Enteritidis อาจทำให้เกิดการเจ็บป่วยได้หากมีการบริโภคอาหารที่ปนเปื้อนแบบดิบหรือปรุงไม่สุก ทางหน่วยงานด้านความปลอดภัยอาหารของสิงคโปร์จึงได้ออกคำสั่งเรียกคืนเพื่อเป็นมาตรการป้องกันไว้ก่อน 
                    ขณะเดียวกันไข่จากฟาร์มในยูเครนที่ตรวจพบเชื้อชนิดนี้ก็จะถูกระงับและจะไม่ได้รับอนุญาตให้มีการส่งออกไปยังสิงคโปร์ ทั้งนี้ หากมีการปรับปรุงและพบว่าไม่มีการปนเปื้อนของเชื้อแล้วก็จะสามารถกลับมาส่งออกไข่ได้เหมือนเดิม

 

ที่มา : The Poultry Site สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?