TH EN
A A A

แอลจีเรียยกเลิกข้อกำหนดฮาลาลสำหรับนมผงแล้ว หลังส่งผลกระทบอย่างมากต่อผู้ค้านม

11 สิงหาคม 2566    17 ครั้ง

                 แอลจีเรียยกเลิกใช้ใบรับรองฮาลาลสำหรับนมผงแล้ว แต่ยังคงมีผลบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์นมประเภทอื่นๆ อยู่ อย่างเช่น เวย์โปรตีนและชีส โดยก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายนที่ผ่านมา รัฐบาลแอลจีเรียได้ประกาศว่า “การนำเข้าผลิตภัณฑ์นมทุกประเภทจะต้องมีใบรับรองฮาลาลที่ได้รับการรับรองจาก Grande de Mosque de Paris หรือหน่วยงานรับรองที่ได้รับการอนุมัติจาก Grande de Mosque de Paris”
                 โดยหลังจากที่มีการบังคับใช้กฎระเบียบใหม่แล้ว อาจส่งผลให้มีการประกวดราคาผลิตภัณฑ์นมของแอลจีเรียขึ้นในเดือนสิงหาคม ซึ่งบริษัทขนาดใหญ่หลายแห่งทั้งในและต่างประเทศต่างก็มีความพยายามเรียกร้องให้รัฐบาลแอลจีเรียยกเลิกใช้กฎระเบียบนี้ เนื่องจากกฎระเบียบนี้ได้ส่งผลกระทบให้มีสินค้าตกค้างอยู่ที่ท่าเรือแอลจีเรียเป็นจำนวนมาก รวมถึง Grande de Mosque de Paris ไม่สามารถดำเนินการออกใบรับรองได้อย่างรวดเร็วตามความต้องการของผู้ค้า 
                 อีกทั้ง ผู้ประกอบการบางรายเห็นว่าข้อกำหนดของแอลจีเรียฉบับนี้อาจจะเป็นการสนับสนุนอัตราเงินเฟ้อของอาหารในอนาคต และเป็นการทำร้ายชาวแอลจีเรียในทางอ้อม เนื่องจากแอลจีเรียยังคงมีความต้องการนำเข้านมเป็นจำนวนมากเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมนมผงในประเทศ เพราะไม่สามารถผลิตนมได้เองตามปริมาณความต้องการ

 

ที่มา : Halal Focus สรุปโดย : มกอช.
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?