TH EN
A A A

มะกัน-เกาหลีใต้ตกลงกันได้เรื่องค้าเนื้อ

28 เมษายน 2551    4803 ครั้ง

             หลังจาก 4 ปีของการเจรจาการค้า  สหรัฐฯ  และเกาหลีใต้  ก็สามารถได้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อตกลงการอนุญาตให้เนื้อวัวสหรัฐนำเข้าเกาหลีใ  โดยจะเริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมนี้   โดยเกาหลีใต้จะอนุญาตให้เนื้อวัวจากวัวที่มีอายุต่ำกว่า 30 เดือนรวมทั้งเนื้อที่มีกระดูก  กระทรวงเกษตรเกาหลีใต้ระบุว่า  วัวที่มีอายุมากกว่า30 เดือนจะได้รับอนุญาตให้นำเข้าเช่นกันเมื่อสหรัฐฯ  ได้เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบควบคุมอาหารสัตว์เพื่อลดโอกาสติดเชื้อแล้ว

            ในปี 2546 เกาหลีใต้ซึ่งเป็นผู้นำเข้าเนื้อวัวอันดับ 3 ของสหรัฐฯ  ประกาศระงับการนำเข้าจากสหรัฐฯ  หลังจากสหรัฐประกาศพบเชื้อวัวบ้าครั้งแรกในวัวนำเข้ามาสหรัฐฯ    สหรัฐได้จัดทำโปรแกรมเฝ้าระวังโดยมีการทดสอบ 750,000 การทดสอบซึ่งมีการพบเชื้ออีก 2 ครั้ง  ซึ่งนำไปสู่การสรุปว่าความเสี่ยงของเชื้อวัวบ้าในสหรัฐฯ  ต่ำมาก

            มีการรื้อฟื้นการนำเข้าในเดือนเมษายน 2550 แต่ภายใต้กฎเกณฑ์ที่เข้มงวด    แต่ต่อมาในเดือนตุลาคมก็หยุดชะงักไปอีกเนื่องจากมีการพบเที่ยวสินค้าซึ่งมีเศษกระดูกติดซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกาหลีใต้กำหนด

ที่มา  :  Meatpoultry

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?