TH EN
A A A

อิสราเอลเตรียมยกเลิกภาษีนำเข้านมชั่วคราว แก้ปัญหานมขาดแคลน

3 สิงหาคม 2566   

                    รัฐมนตรีคลังของอิสราเอล กล่าวว่า อิสราเอลเตรียมยกเลิกภาษีศุลกากร 40% สำหรับนมนำเข้าเป็นเวลา 3 เดือน หรือจนถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2566 นี้ เพื่อต่อสู้กับปัญหาการขาดแคลนนมในประเทศ พร้อมทั้งให้เหตุผลว่า “การหยุดเก็บภาษีศุลกากรชั่วคราวนั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้ภาษีของรัฐ เนื่องจากระดับภาษีนำเข้าที่สูงถึง 40% ทำให้ไม่มีการนำเข้านมในประเทศมาก่อน และการหยุดเก็บภาษีจะไม่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกร เนื่องจากโรงรีดนมยังคงต้องซื้อโควตาสำหรับการผลิตนมต่อไป”
                    โดยปกติแล้วการผลิตนมในอิสราเอลขึ้นอยู่กับการวางแผนจากส่วนกลางและโควต้าที่รัฐบาลอนุมัติ เนื่องจากรัฐบาลเป็นผู้กำหนดราคานม สิ่งนี้ทำให้ผู้ผลิตนมลังเลที่จะเพิ่มการผลิตและเลือกขายผลิตภัณฑ์นมที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลแทน ซึ่งนำไปสู่การขาดแคลนนม 
                    คาดว่าอิสราเอลจะนำเข้านมจากโปแลนด์ ฮังการี รวมถึงประเทศอื่นๆ ในยุโรปตะวันออก ซึ่งเป็นประเทศที่มีราคานมต่ำกว่าในประเทศอย่างน้อย 30% แต่อย่างไรก็ตาม เกษตรกรรวมถึงบริษัทนมรายใหญ่ของประเทศก็ได้แสดงจุดยืนคัดค้านการเปิดตลาดนำเข้านมในครั้งนี้ “การลดอัตราภาษีเป็นขั้นตอนที่ถูกต้อง เนื่องจากเป็นวิธีที่เร็วที่สุดในการอุดช่องว่างและขจัดปัญหาการขาดแคลนนม" รัฐมนตรีคลังของอิสราเอลกล่าว นอกจากนี้ อิสราเอลยังมีแผนที่จะขยายโควตาแรงงานต่างชาติในภาคการเกษตร เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานอีกด้วย

 

ที่มา : Reuters สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?