TH EN
A A A

ราคาส้มนำเข้าจากออสเตรเลียในเวียดนามหล่นกว่าครึ่ง

6 กรกฎาคม 2566   

                    เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเวียดนามได้รายงานสถานการณ์การค้าส้มเขียวหวานที่นำเข้าจากออสเตรเลียในประเทศ โดยพบว่าส้มเขียวหวานได้ปรับราคาลดลงครึ่งหนึ่งเนื่องจากในช่วงปลายเดือนมิถุนายนเป็นช่วงฤดูกาลผลิต รวมถึงต้องเผชิญกับการแข่งขันกับผลผลิตส้มเขียวหวานที่นำเข้าจากประเทศจีน โดยราคาขายในตลาดท้องถิ่นและร้านผลไม้ในนครโฮจีมินห์ปัจจุบันอยู่ที่ 90,000 - 120,000 ดอง/กิโลกรัม (ประมาณ 133 - 179 บาท) นับว่าเป็นการลดราคาลงมากกว่าครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับปี 2560 ที่เป็นปีแรกของการนำเข้าส้มเขียวหวานจากออสเตรเลีย ซึ่งขณะนั้นมีราคาขายอยู่ที่ 250,000 ดอง (ประมาณ 370 บาท)
                    โดยปกติแล้วออสเตรเลียเป็นผู้ครองตลาดส้มเขียวหวานในเวียดนามมาโดยตลอด แต่ในปีนี้มีการแข่งขันจากผู้ค้ารายใหญ่อย่างจีนที่สามารถผลิตส้มเขียวหวานที่มีลักษณะและคุณภาพที่ดีไม่แตกต่างกับส้มเขียวหวานจากออสเตรเลีย รวมถึงมีต้นทุนราคาที่ต่ำกว่าโดยมีราคาขายส่งอยู่ที่ 25,000 - 30,000 ดอง/กิโลกรัม (ประมาณ 38 - 45 บาท/กิโลกรัม) ทำให้มีการนำเข้าส้มเขียวหวานจากจีนปริมาณมากและยังส่งผลให้ผู้บริโภคมีตัวเลือกที่มากขึ้นอีกด้วย

 

ที่มา : Fresh Plaza สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?