TH EN
A A A

ผักผลไม้ไต้หวันราคาพุ่ง 30%

3 กรกฎาคม 2566    36 ครั้ง

                    เมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ราคาเฉลี่ยของผักใบในไต้หวันเพิ่มขึ้นจาก 20 ดอลลาร์ไต้หวันต่อกิโลกรัม (22.94 บาทต่อกิโลกรัม) เป็น 27 ดอลลาร์ไต้หวันต่อกิโลกรัม (30.97 บาทต่อกิโลกรัม) ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 30% เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่มีแสงแดดจัดและอุณหภูมิที่สูงขึ้นประกอบกับมีฝนตกหนักจึงทำให้ผลผลิตตกต่ำ
                    ขณะเดียวกัน สวนแก้วมังกรในเมือง Huwei, Yunlin ก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากพวกเขาประสบกับศัตรูพืชและโรคพืชต่าง ๆ และไม่สามารถที่จะฉีดพ่นสารกำจัดศัตรูพืชในวันที่ฝนตกได้หรือถ้าหากมีฝนตกหลังการฉีดพ่นสารกำจัดศัตรูพืชก็จะไม่ได้ผลเช่นกัน ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ผลผลิตแก้วมังกรมีผิวเปลือกนอกที่เสียหายซึ่งทำให้ไม่สามารถจำหน่ายผ่านช่องทางปกติได้ ทางสวนจึงได้เชิญชวนประชาชนเก็บผลไม้เองโดยคิดราคาเพียงครึ่งราคาเท่านั้น    

 

ที่มา : Fresh Plaza สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?