TH EN
A A A

แอฟริกาใต้รายงานการระบาดของไข้หวัดนก

3 กรกฎาคม 2566    17 ครั้ง

                    เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 องค์การสุขภาพสัตว์โลก (WOAH) เปิดเผยว่าแอฟริกาใต้มีการรายงานการระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิดพันธุ์ H7 ที่ก่อให้เกิดโรคสูงจำนวน 2 ครั้ง ทางตะวันออกของนครโจฮันเนสเบิร์ก โดยสัตว์ปีกในฟาร์มที่ตั้งอยู่ในเมือง Victor Khanye จังหวัด Mpumalanga ได้ตายจากโรคไข้หวัดนกทั้งหมด 9,500 ตัว โดยมาจากฟาร์มแห่งหนึ่งจำนวน 2,000 ตัว และฟาร์มอีกแห่งจำนวน 7,500 ตัว
 

ที่มา : The Poultry Site สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?