TH EN
A A A

สหรัฐฯ ไฟเขียวขายเนื้อสัตว์เพาะเลี้ยง (cultivated meat) เป็นครั้งแรก

3 กรกฎาคม 2566   

                    เมื่อวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) อนุมัติขั้นตอนสุดท้ายให้บริษัทอาหารจำนวน 2 แห่ง สามารถขายเนื้อสัตว์เพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ (cultivated meat) ซึ่งจะปูทางไปสู่การขายผลิตภัณฑ์ชนิดนี้เป็นครั้งแรกของประเทศ ซึ่งการอนุมัตินี้จะทำให้สหรัฐฯ กลายเป็นประเทศที่สองรองจากสิงคโปร์ที่อนุญาตให้มีการขายเนื้อสัตว์เพาะเลี้ยง ซึ่งได้มาจากตัวอย่างเซลล์ปศุสัตว์ที่เลี้ยงและเติบโตในถังเหล็ก (steel vats)
                    บริษัทเหล่านี้เป็นบริษัทแรกที่ผ่านขั้นตอนการอนุมัติหลายขั้นตอนของสหรัฐอเมริกาสำหรับเนื้อสัตว์เพาะเลี้ยง โดยมีการผลิตเนื้อไก่ที่เพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการและวางแผนที่จะจำหน่ายสินค้าในร้านอาหารกลุ่มตลาดระดับสูงก่อน แล้วจะค่อย ๆ ขยายขนาดการผลิตเพื่อลดต้นทุนลงสำหรับวางขายในร้านทั่วไป ซึ่งองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (FDA) ได้พิจารณาแล้วว่าเนื้อสัตว์เหล่านี้ปลอดภัยและสามารถรับประทานได้ 
                    บริษัทผู้เพาะเลี้ยงเนื้อสัตว์ในห้องปฏิบัติการทั้งสองแห่งคาดหวังว่าผลิตภัณฑ์ของตนจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้รับประทานเนื้อสัตว์ที่มองหาทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีมนุษยธรรมมากขึ้น ซึ่งข้อมูลจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เผยว่า การผลิตปศุสัตว์ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกถึง 14.5% ของโลก 
                    อนึ่ง เมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา USDA ได้อนุมัติการออกฉลากสำหรับอาหารเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการให้กับทั้งสองบริษัท

 

ที่มา : Reuters สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?