TH EN
A A A

นักวิจัยเผยผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ทางเลือกอาจสร้างความสับสนให้กับผู้ซื้อ

3 กรกฎาคม 2566    42 ครั้ง

                    งานวิจัยจากคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและพืชสวนแห่งสหราชอาณาจักร (AHDB) ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาด้านการตลาด Smithfield Collective ระบุว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่รู้สึกว่าผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากเนื้อสัตว์ควรวางแยกต่างหากจากผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน 
                    งานวิจัยที่จัดทำขึ้นเพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์มังสวิรัติและอาหารเจที่ออกแบบมาเพื่อแข่งขันกับเนื้อสัตว์ ซึ่งพบว่า มีความเป็นไปได้ที่ผู้บริโภคร้อยละ 52 อาจเกิดความสับสน เนื่องจากการจัดวางผลิตภัณฑ์ที่มีเนื้อสัตว์ทางเลือกและผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ทั่วไปปะปนกัน และพบว่า ร้อยละ 69 ของผู้บริโภค มีความเห็นตรงกันว่าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ทางเลือกนั้นพยายามที่จะเลียนแบบผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปกติ โดยมีการอธิบายสรรพคุณของตัวเองให้ดูเหมือนเนื้อสัตว์ปกติ ขณะที่ผู้บริโภคร้อยละ 50 ระบุว่า ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ทางเลือกไม่ควรใช้คำว่า “สเต็ก” หรือ “เบคอน” และผู้บริโภคร้อยละ 47 ระบุว่าไม่ควรใช้คำว่า “ไส้กรอก” หรือ “เบอร์เกอร์”
                    นอกจากนี้ยังพบว่าผู้บริโภคร้อยละ 70 มีความชื่นชอบบรรจุภัณฑ์รูปแบบเนื้อสัตว์ โดยวิเคราะห์จากผลการทดสอบบรรจุภัณฑ์ 3 ชนิด ซึ่งเป็นสัดส่วนที่มากกว่าบรรจุภัณฑ์ที่ปลอดเนื้อเป็นอย่างมาก และในส่วนของฉลากบนผลิตภัณฑ์ พบว่า ร้อยละ 75 ของผู้บริโภคเห็นว่าฉลากบนบรรจุภัณฑ์เนื้อสัตว์นั้นมีรายละเอียดที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากพืช    
                    การวิจัยนี้จะช่วยให้ผู้ค้าปลีกและผู้แปรรูปมีข้อมูลที่ช่วยในการรักษาและเพิ่มยอดขายเนื้อสัตว์ปกติ และแสดงให้ผู้ค้าปลีกหรือภาครัฐเห็นว่าไม่ควรจัดวางเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ทางเลือกร่วมกัน ทั้งนี้ ADBH จะมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อหาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุเนื้อสัตว์ให้ดีที่สุด
สามารถอ่านงานวิจัยเพิ่มเติมได้ที่ : https://ahdb.org.uk/knowledge-library/consumer-insights-shopper-behaviour-to-meat-and-meat-free 

 

ที่มา : AHDB สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?