TH EN
A A A

รายงานสถานการณ์ตลาดสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงในเม็กซิโก

30 มิถุนายน 2566   

                    เม็กซิโกเป็นตลาดที่มีศักยภาพสําหรับอาหารสัตว์เลี้ยง ซึ่งสะท้อนได้จากสถิติการนำเข้าส่งออกอาหารสุนัข และแมวของเม็กซิโกจะสังเกตได้ว่า เม็กซิโกขาดดุลการค้าสินค้าอาหารสุนัขและแมวมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2565 เม็กซิโกส่งออกสินค้าดังกล่าว 128.4 ล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่ นำเข้า 210.1 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่งผลให้เม็กซิโกขาดดุลการค้า 81.6 ล้านเหรียญสหรัฐ จึงอนุมานได้ว่าเม็กซิโกมีความต้องการสินค้าอาหารสุนัขและแมว ในปริมาณมากแต่ไม่สามารถผลิตสินค้าดังกล่าวให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดในประเทศได้ นอกจากนี้ แนวโน้มการเลี้ยงสัตว์ของชาวเม็กซิกันเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีปัจจัยสำคัญ ได้แก่ วิถีชีวิตที่มีความเป็นปัจเจกนิยมสูงขึ้น สังคมมีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ในขณะที่อัตราการมีครอบครัวและลูกลดลง ทั้งนี้ ร้อยละ 80 ของครัวเรือนในเม็กซิโกมีสัตว์เลี้ยงอย่างน้อย 1 ตัว โดยสุนัขและแมวเป็นสัตว์เลี้ยงยอดนิยมในปัจจุบัน
                    ดังนั้น จึงถือเป็นโอกาสสำหรับไทย ซึ่งเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงคุณภาพ เป็นที่ ยอมรับในระดับสากล และสามารถครองตลาดอันดับ 1 ในหลายประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ ผู้ประกอบไทยที่มีความสนใจ และประสงค์ขยายตลาดผลิตภัณฑ์ของตนเข้าไปยังเม็กซิโก ก็สามารถดำเนินการได้โดยติดต่อที่กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องจากเม็กซิโกได้อนุญาตการนำเข้าอาหารว่างสำหรับสัตว์เลี้ยง (snack and treat) ที่มีส่วนประกอบจากสัตว์น้ำตั้งแต่ปี 2565 และล่าสุดเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ได้อนุญาตให้ใช้วัตถุดิบส่วนประกอบของสัตว์ปีกจากไทยได้เพิ่มเติมอีกด้วย
                    อนึ่ง ผู้ประกอบการไทยควรพิจารณาทำตลาดอาหารสุนัขและแมวที่สอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายของตลาดเม็กซิโก โดยคำนึงถึงประเด็นต่อไปนี้
                    • รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยม : ชนิดแห้ง ชนิดเปียก และขนม (แม้สัดส่วนตลาดยังไม่มาก แต่มี ปริมาณการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่มากที่สุดในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา) ตามลำดับ
                    • วัตถุดิบและคุณค่าทางโภชนาการ : กลุ่มสุนัขโต อาหารสุนัขและแมวที่มีฟังก์ชันหรือสูตรและส่วนผสม เพิ่มความพิเศษดังกล่าวมีราคาต่อหน่วยสูงกว่าอาหารสุนัขและแมวทั่วไป เช่น อาหารสูตรควบคุมน้ำหนัก อาหารสำหรับสุนัขและแมวแต่ละสายพันธุ์ เสริมสร้างสุขภาพตับและไต เป็นต้น
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ :  https://www.thaiagrila.com/_files/ugd/a02876_092f7fe359c24f2aabd43335d10ac5e9.pdf 

 

ที่มา : ฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?