TH EN
A A A

แคนาดาผลักดันกฎหมายความปลอดภัยด้านอาหารที่เข้มงวดขึ้น

23 เมษายน 2551    4830 ครั้ง

             Stephen Harper นายกรัฐมนตรีแคนาดาประกาศเมื่อวันที่  8 เมษายน 2551 ว่าจะส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคมากขึ้นโดยการยกเครื่องกฎหมายอาหารและความปลอดภัยของอาหารอย่างครบวงจร  โดยการดำเนินการครั้งนี้จะครอบคลุมถึงการแก้ไขพระราชบัญญัติอาหารและยา  และพระราชบัญญัติความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคฉบับใหม่  การเปลี่ยนแปลงนี้จะครอบคลุมการจัดการเด็ดขาดสถานประกอบการ ผู้นำเข้า และผู้ค้าปลีกที่รู้ว่าสินค้ามีความปลอดภัย  การเผยแพร่ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาสู่สาธารณะ

ที่มา  :  Meatnews

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?