TH EN
A A A

ราคาเนื้อหมูเกาหลีใต้พุ่งสูง

24 พฤษภาคม 2566   

                    ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2566 ราคาเนื้อหมูในเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นเกือบ 20% เนื่องจากความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีต้นเหตุสำคัญจากการประกอบกิจกรรมกลางแจ้งของประชาชนในฤดูใบไม้ผลิ เช่น การตั้งแคมป์และการเดินป่า ตอบรับการประกาศยุติสถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19 (ให้เป็นโรคไม่ร้ายแรง) ซึ่งคาดการณ์ว่าจะทำให้เกิดกิจกรรมพบปะสังสรรค์ การแสดงและนิทรรศการเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก หลังจากต้องจำกัดกิจกรรมเหล่านี้มาเป็นเวลาร่วม 3 ปี
                    สถาบันประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์ของเกาหลีใต้ รายงานผลสำรวจราคาขายส่งเฉลี่ยของเนื้อหมู ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 อยู่ที่ 6,380 วอนต่อกิโลกรัม (167 บาทต่อกิโลกรัม) เพิ่มขึ้น 19.1% จากเดือนเมษายนที่ 5,356 วอนต่อกิโลกรัม (140.19 บาทต่อกิโลกรัม) และเพิ่มขึ้น 12% จากวันที่ 1 พฤษภาคม ที่ 5,697 วอนต่อกิโลกรัม (149.12 บาทต่อกิโลกรัม)
                    นอกจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นแล้ว พบว่าราคาธัญพืชที่ใช้เป็นอาหารหมู รวมถึงกากถั่วเหลืองมีราคาเพิ่มขึ้นอย่างมากในปีนี้ ซึ่งทำให้เกิดความกังวลว่าอาจทำให้ราคาเนื้อหมูเพิ่มสูงขึ้นอีก โดยกากถั่วเหลืองที่เป็นวัตถุดิบหลักของอาหารสัตว์ที่มีอาร์เจนตินาซึ่งเป็นประเทศที่มีการส่งออกกากถั่วเหลืองชั้นนำของโลกกำลังประสบกับคลื่นความร้อนและภัยแล้งรุนแรงที่สุดในรอบ 63 ปี เมื่อเดือนมีนาคม 2566 
                    สำนักงานผู้บริโภคเกาหลีใต้รายงานราคาเฉลี่ยต่อหนึ่งหน่วยบริโภค (200 กรัม) ของซัมกยอบซัลหรือหมูสามชั้น ในกรุงโซลช่วงเดือนมีนาคม 2566 มีราคาอยู่ที่ 19,236 วอน (503.62 บาท) เพิ่มขึ้น 12.1% จากปีที่แล้ว และคาดว่าราคาเฉลี่ยต่อหน่วยของการบริโภคซัมกยอบซัลย่าง ซึ่งเป็นเมนูพื้นฐานในร้านอาหารสำหรับคนทั่วไป คาดว่าจะมีราคาสูงเกิน 20,000 วอน (523.63 บาท) ในเร็ว ๆ นี้
                    ในส่วนของราคาขายส่งไก่เมื่อเดือนมีนาคม 2566 อยู่ที่ประมาณ 4,000 วอน (104.73 บาท) ราคาเนื้อวัวเกาหลีอยู่ที่ประมาณ 16,000 วอน (418.90 บาท) ซึ่งมีราคาต่ำกว่าปี 2565 แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้มีการยืนยันการป่วยโรคปากและเท้าเปื่อยในฟาร์มปศุสัตว์ของเกาหลีหลายแห่งในเมืองชองจู จังหวัดชุงช็องเหนือ ซึ่งอาจทำให้ราคาของเนื้อวัวสูงขึ้นชั่วคราว เนื่องจากมาตรการกักกันโรคในพื้นที่ผลิตทั่วประเทศที่เข้มงวดขึ้น

 

ที่มา : Pulse สรุปโดย : มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?