TH EN
A A A

ออสพัฒนากล้วย GM ต้านโรคตายพราย TR4

24 พฤษภาคม 2566   

                    ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยควีนแลนด์ในออสเตรเลียได้พัฒนากล้วยสายพันธุ์ Cavendish (กล้วยหอมเขียว) ให้มีความสามารถในการต้านทานโรคตายพราย (Panama Disease) สายพันธุ์ TR4 ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อราในดินที่เป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดกับการผลิตกล้วยทั่วโลกมาอย่างยาวนานได้ และได้ยื่นขออนุมัติตามกฎระเบียบของออสเตรเลียแล้ว หากกล้วย QCAV-4 ผ่านการตรวจสอบจะนับว่าเป็นผลไม้ GM ชนิดแรกที่ได้รับการอนุมัติ 
                    ทีมนักวิจัยได้ทำการพัฒนากล้วย QCAV-4 ร่วมกับรัฐบาลและกลุ่มอุตสาหกรรม โดยการนำยีน RGA2 ที่อยู่ในกล้วยป่าแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มาใช้กับกล้วยสายพันธุ์ Cavendish โดยการดัดแปรพันธุกรรมที่ผ่านกระบวนการทางชีววิศวกรรม และกล้วยชนิดนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถต้านทานโรคตายพรายได้ จากการทดลองปลูกเป็นเวลากว่า 6 ปี
                    แต่ในปัจจุบัน ยังไม่มีแผนที่จะปลูกหรือขายกล้วย QCAV-4 ให้กับผู้บริโภคในประเทศออสเตรเลีย แม้ว่ากฎระเบียบของสำนักงานกำกับดูแลเทคโนโลยีพันธุกรรมและมาตรฐานอาหารของออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์ จะสนับสนุนความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมและอาหารของกล้วย QCAV-4 ก็ตาม

 

ที่มา : fruitnet.com สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?