TH EN
A A A

จีน-เอกวาดอร์ลงนาม FTA

18 พฤษภาคม 2566   

                    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566  จีนและเอกวาดอร์ได้ลงนามข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการค้า ซึ่งข้อตกลงการค้าเสรีจะช่วยให้ทั้งสองประเทศบรรลุข้อตกลงเพื่อยกระดับการเปิดการค้าเสรีร่วมกัน ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ดี ใช้ประโยชน์จากศักยภาพในความร่วมมือทางการค้าและการลงทุน และส่งเสริมการพัฒนาการค้าของทั้งประเทศได้อย่างยั่งยืน มั่นคงในหลากหลายมิติ
                    ทั้งนี้ เมื่อข้อตกลงการค้าเสรีมีผลบังคับใช้ สินค้าประมาณ 90% ที่มีการซื้อขายกันระหว่างจีนและเอกวาดอร์จะได้รับการยกเว้นภาษี และ 60% ของสินค้าทั้งหมดในกลุ่มนี้จะได้รับภาษีเป็นศูนย์ทันที โดยจีนและเอกวาดอร์จะดำเนินการตามขั้นตอนภายในประเทศตามลำดับ เพื่อให้ข้อตกลงการค้าเสรีมีผลบังคับใช้โดยเร็วที่สุด และทั้งสองประเทศจะดำเนินการเจรจาเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นที่มีความกังวลร่วมกันเพื่อหาทางยกระดับข้อตกลงนี้
                    จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่อันดับสองของเอกวาดอร์ โดยในปี 2565 การค้าระหว่างทั้งสองประเทศเติบโตเป็นเลขสองหลักเป็นปีที่สองติดต่อกัน โดยการค้าระหว่างทั้งสองประเทศมีมูลค่าถึง 13,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.7 เมื่อเทียบเป็นปีต่อปี

 

ที่มา : Xinhua สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?