TH EN
A A A

จีนเปิดท่าเรือหนิงโปให้นำเข้าผลไม้

22 เมษายน 2551   

            ท่าเรือหนิงโป ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นท่าเรือนำเข้าสินค้าประเภทผลไม้แห่งที่  7 นอกเหนือจากท่าเรือกวางโจว เซี่ยะเหมิน เซี่ยงไฮ้ เทียนจิน ซิงเต่า และหนานจิง  นับเป็นท่าเรือนำเข้าผลไม้แห่งแรกของมณฑลเจ้อเจียง

              ที่ผ่านมาท่าเรือหนิงโปไม่มีความพร้อมในด้านเครื่องมืออุปกรณ์การตรวจสอบผลไม้  ทำให้ไม่สามารถนำเข้าสินค้าเกษตรจากต่างประเทศได้โดยตรง  การนำเข้าผลไม้ต้องผ่านท่าเรือกวางตุ้ง หรือเซี่ยงไฮ้  ทำให้ต้นทุนการนำเข้าสูง เนื่องจากค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้น  ประกอบกับใช้เวลานานทำให้มีผลไม้บางส่วนได้รับความเสียหายระหว่างทาง  ราคาผลไม้นำเข้าที่หนิงโปจึงราคาสูงขึ้นอีกประมาณ 20% ทำให้แข่งขันกับผลไม้พื้นเมืองได้ยาก  เช่น ราคาลำไยนำเข้าจากไทย 100 หยวน ในขณะที่ลำไยจีนราคา 30 หยวน  ดังนั้นการเปิดท่าเรือหนิงโปให้นำเข้าผลไม้ได้โดยตรงจะทำให้ราคาผลไม้นำเข้าถูกลง 15-20% และคาดว่าในอนาคตจะมีผลไม้นำเข้าหนิงโปที่หลายหลายขึ้น

            สำหรับความพร้อมของท่าเรือหนิงโป ปัจจุบันมีบริษัทให้บริการห้องแช่เย็นผลไม้ขนาดความจุ 10,000 ตัน และรัฐบาลเมืองหนิงโปได้ดำเนินการขออนุญาตรัฐบาลในการนำเข้าผลไม้จากประเทศที่มีการทำข้อตกลงการค้าแบบทวิภาคีกับจีนกว่า 40 ชนิด  คาดว่าจะมีผลไม้นำเข้าผ่านท่าเรือหนิงโปชุดแรกเดือนพฤษภาคม

ที่มา  :  ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน ณ กรุงปักกิ่ง

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?