TH EN
A A A

อินโดยืนยัน ASF ระบาดเพิ่มเติม

12 พฤษภาคม 2566   

                    เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 องค์การสุขภาพสัตว์โลก (WOAH) ระบุว่า อินโดนีเซียได้รายงานการระบาดของโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกา (ASF) ในฟาร์มสุกรแห่งหนึ่งบนเกาะรีเยา ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับประเทศสิงคโปร์ 
โดย WOAH ได้อ้างอิงข้อมูลต่อเนื่องจากทางการอินโดนีเซียว่ามีการพบโรค ASF ที่คร่าชีวิตสุกรจำนวน 35,297 ตัว ในฟาร์มแห่งหนึ่งบนเกาะบุหลัน และมีการยืนยันการระบาดในวันที่ 28 เมษายน 2566 โดยการระบาดในครั้งนี้ยังไม่สามารถหาแหล่งที่มาได้ แต่เจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ของทางการอินโดนีเซียได้บอกกับ WOAH ว่า มนุษย์ ยานพาหนะ อาหารสัตว์ แมลงวัน และหมูป่าอาจมีบทบาทสำคัญที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดในฟาร์ม
                    โรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกร (ASF) ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ การระบาดระลอกใหญ่ครั้งแรกในปี 2561 ทำให้คร่าชีวิตสุกรทั่วโลกไปหลายล้านตัว ส่งผลให้ปริมาณการผลิตเนื้อสัตว์ลดลงอย่างรวดเร็ว

 

ที่มา : Reuters สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?