TH EN
A A A

ดัตช์ดันแผนทุ่มงบลดฟาร์มปศุสัตว์-ลดไนโตรเจน

12 พฤษภาคม 2566   

                    เมื่อวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566 คณะกรรมาธิการยุโรปได้อนุมัติแผนของเนเธอร์แลนด์ที่จะปรับเปลี่ยนเกษตรกรผู้ผลิตปศุสัตว์ออกจากภาคการผลิตตามเป้าหมายลดการปลดปล่อยไนโตรเจน โดยสอดคล้องแนวทางให้ความช่วยเหลือจากภาครัฐ 
                    เนเธอร์แลนด์ได้ตั้งเป้าหมายลดการปลดปล่อยไนโตรเจนอย่างจริงจัง โดยเฉพาะจากภาคเกษตรที่ถือเป็นภาคการผลิตที่ปลดปล่อยไนโตรเจนในปริมาณสูง การซื้อกิจการฟาร์มตามแผนที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวที่ได้ตั้งเป้าหมายปรับเปลี่ยนเกษตรกรภาคปศุสัตว์ใกล้เขตอนุรักษ์จึงเป็นหนึ่งในก้าวเดินที่สำคัญทางสิ่งแวดล้อมของประเทศ

 

ที่มา : Reuters สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?