TH EN
A A A

ตลาดอาหารเวียดนามโตต่อเนื่อง

12 พฤษภาคม 2566   

                    อุตสาหกรรมอาหารของเวียดนามมีสัญญาณการเติบโตที่แข็งแกร่ง เนื่องจากประชากรในประเทศมีรายได้และมีแนวโน้มในการบริโภคอาหารที่เพิ่มขึ้น โดยตลาดเวียดนามได้จัดหาผลิตภัณฑ์ที่แข่งขันในตลาดได้อย่างต่อเนื่อง จนครองตลาดในประเทศและช่วยเพิ่มการส่งออกไปยังต่างประเทศมากขึ้น 
                    ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา การบริโภคอาหารและเครื่องดื่มของชาวเวียดนามเพิ่มขึ้น 9.68% และ 6.66% ตามลำดับ โดยในจำนวนนี้ ผักและผลไม้แปรรูปคิดเป็น 24.7% ของรายได้ที่เพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมอาหาร และคาดว่าภาคการแปรรูปผักและผลไม้จะมีศักยภาพในการเติบโตได้เร็วที่สุดจากการส่งออกและการบริโภคภายในประเทศ ซึ่งสามารถเติบโตได้มากถึง 205%
                    ทั้งนี้ในปี 2565 ที่ผ่านมา ความร่วมมือในด้านอุตสาหกรรมอาหารระหว่างเวียดนามและเกาหลีใต้มีความแข็งแกร่งขึ้นจากแคมเปญการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จในทั้งสองประเทศ

 

ที่มา : Fresh Plaza สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?