TH EN
A A A

รายงานปฏิเสธอาหารนำเข้าจีนมีนาคม 2566

10 พฤษภาคม 2566    61 ครั้ง

                    เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 กรมศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (GACC) ได้เผยรายชื่อผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในเดือนมีนาคม 2566 ซึ่งประกอบด้วยอาหารนำเข้าทั้งหมด 177 ชุด จาก 35 ประเทศ/ภูมิภาคที่ถูกปฏิเสธ โดยอาหารนำเข้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดส่วนใหญ่มาจากญี่ปุ่น (22.6% ส่วนใหญ่เป็นขนมขบเคี้ยวและเครื่องปรุง) รองลงมาคือเวียดนาม (11.3% ส่วนใหญ่เป็นธัญพืช) และสหรัฐอเมริกา (9.6% ส่วนใหญ่เป็นแอลกอฮอล์) สาเหตุหลักของการปฏิเสธการนำเข้า ได้แก่ การติดฉลากที่ไม่เหมาะสม (23.7%) ขาดเอกสารหรือหลักฐานที่จำเป็น (19.8%) ขาดการตรวจสอบและกักกันสุขอนามัย (13.0%) การใช้วัตถุเจือปนอาหาร/สารเสริมอาหารเกินขนาด (11.3%) และความแตกต่างระหว่างสินค้าและใบรับรอง (8.5%)
รายงานกักกันที่น่าสนใจ:
1.    ผลิตภัณฑ์นม
นมผง 1 ชุดจากนิวซีแลนด์ถูกปฏิเสธเนื่องจากบรรจุภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพ และชีส Reblochon จากบัลแกเรีย 1 ชุดถูกปฏิเสธเนื่องจากมีปริมาณโคลิฟอร์มที่มากเกินไป
2.    ผลิตภัณฑ์เสริมโภชนาการการกีฬา
เครื่องดื่มสำหรับเสริมโภชนาการการกีฬาชนิดผงจากเยอรมนีจำนวน 3 ชุดถูกปฏิเสธการนำเข้าเนื่องจากข้อมูลทางโภชนาการ เช่น โปรตีน ไขมัน และวิตามิน ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของจีน (ผลิตภัณฑ์โภชนาการการกีฬาและเครื่องดื่มชนิดผงมีมาตรฐานที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องทำการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดเพื่อกำหนดหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์และรหัสพิกัดภาษีศุลกากรก่อนที่จะนำเข้า)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://jckspj.customs.gov.cn/spj/xxfw39/fxyj47/4677516/5000284/index.html

 

ที่มา : GACC สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?