TH EN
A A A

ญี่ปุ่นตั้งโครงการ Gyu7 รับ G7 ด้วยเนื้อวากิว

8 พฤษภาคม 2566   

                   ผู้ผลิตและผู้ค้าเนื้อวัวในจังหวัดฮิโรชิมะได้ก่อตั้งโครงการ Hiroshima Gyu7 ก่อนการประชุม G7 ระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤษภาคม 2566 โดยพยายามที่จะใช้การประชุม G7 พลิกสถานการณ์ของเนื้อวากิวในปัจจุบัน รวมถึงสร้างโอกาสในการเพิ่มมูลค่าสินค้าและเพิ่มปริมาณการบริโภค หลังก่อนหน้านี้ เนื้อ Jinseki ซึ่งเป็นวากิวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดฮิโรชิมะได้เป็นที่กล่าวขวัญกันอย่างกว้างขวางด้วยประธานาธิบดีของสหรัฐฯ ได้รับประทานเนื้อ Jinseki ระหว่างการประชุมทวิภาคีญี่ปุ่น – สหรัฐฯ 
                   โครงการ Gyu7 มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมการขายเนื้อวากิวเกรดลายหินอ่อนที่ดีที่สุด 7 ระดับแรก จากมาตรฐานทั้งหมด 12 ระดับ โดยเฉพาะในจังหวัดฮิโรชิมะที่มีอุตสาหกรรมเนื้อวากิวที่มีความโดดเด่นอยู่มาก และมีเครื่องหมายการค้าที่โดดเด่นที่สามารถแบ่งได้ตามคุณภาพ สายเลือด และภูมิภาค 4 แบรนด์ คือ Hiroshima, Motonari, Hiba และ Jinseki แต่การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้การซื้อขายลดลง ถึงแม้ตอนนี้สถานการณ์การค้าเนื้อวัวกำลังในช่วงฟื้นตัว แต่ก็ยากที่จะกลับมาอยู่ในระดับเดียวกันกับช่วงก่อนการระบาด

ที่มา : Japan News สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?