TH EN
A A A

สหรัฐฯ ขยายขอบเขตสินค้าอนุญาตให้ใช้ตรา whole grain ได้

5 กันยายน 2549   

               สหรัฐฯประกาศขยายรายชื่อสินค้าที่อนุญาตให้ใช้เครื่องหมาย “ whole grain” หลังจากที่ให้ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์เกือบ 800 รายการซึ่งส่วนใหญ่เป็น ขนมปัง ธัญญพืช ขนมปังอบ และอาหารแท่งธัญญพืช โดยแรกเริ่มห้ามใช้กักบผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกและเนื้อ

               ขณะนี้ กระทรวงเกษตร สหรัฐฯได้เห็นชอบให้ใช้เครื่องหมายในผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกและเนื้อได้โดยผลิตภัณฑ์ที่ใช้เครื่องหมายนี้ต้องมี ธัญญพืชไม่ขัดสีอย่างน้อย 8 กรัม และผลิตภัณฑ์ที่มีธัญญพืชไม่ขัดสีเท่ากับหรือมากกว่า16 กรัมอาจใช้เครื่องหมายนี้ได้หากธัญญพืชทั้งหมดในผลิตภัณฑ์เป็นธัญญพืชไม่ขัดสี

USDA

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?