TH EN
A A A

กลุ่ม G7 หนุนผลิตอาหารยั่งยืน

26 เมษายน 2566   

                    การประชุมกลุ่ม G7 (แคนาดา, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, อิตาลี, ญี่ปุ่น, สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา) ที่จัดขึ้น ณ เมืองมิยาซากิ ประเทศญี่ปุ่น รัฐมนตรีจากกระทรวงเกษตรของกลุ่มประเทศ G7 พร้อมด้วยองค์กรที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อต่าง ๆ เช่น การขยายการผลิตและการกระจายห่วงโซ่อุปทานเพื่อตอบสนองต่อความกังวลเรื่องการขาดแคลนอาหาร โดยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรของฝรั่งเศส ได้เรียกร้องให้มีการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและระบุว่าการรุกรานอย่างผิดกฎหมายของรัสเซียแสดงให้เห็นว่าอาหารอาจจะแปรเปลี่ยนมาเป็นอาวุธได้ เนื่องจากยูเครนซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกธัญพืชชั้นนำของโลก มีพื้นที่เพาะปลูกและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องได้รับความเสียหายเนื่องจากการบุกรุกในครั้งนี้ ทำให้ส่งผลเสียต่อสถานการณ์ด้านอาหารในประเทศกำลังพัฒนาไปด้วย ด้วยเหตุนี้รัฐมนตรีกลุ่ม G7 จึงได้ระบุในแถลงการณ์ว่าพวกเขาพร้อมสนับสนุนยูเครนในการการฟื้นฟูการผลิตขึ้นมาใหม่ โดยแถลงการณ์ดังกล่าวนี้ได้รวมไปถึงนโยบายเพื่อส่งเสริมการขยายการผลิตโดยใช้ทรัพยากรภายในประเทศที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ และระบุว่าสมาชิกกลุ่ม G7 ตั้งเป้าที่จะบรรลุการผลิตที่เพียงพอและยั่งยืนในระยะกลางและระยะยาวเพื่อหล่อเลี้ยงประชากรโลกที่กำลังเพิ่มขึ้น  
                    นอกจากการประชุมในภาคการเกษตร ในส่วนการประชุมรัฐมนตรีแรงงาน G7 ณ เมืองคุราชิกิ จังหวัดโอคายามะ โดยมีผู้แทนจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศและองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเข้าร่วมประชุมด้วย และได้มีการหารือเกี่ยวกับนโยบายตลาดแรงงานสำหรับช่วงหลังการเกิดโรคระบาดใหญ่ที่ผ่านมาและการปรับทักษะใหม่ โดยมุ่งเน้นไปที่ความสำคัญของการสนับสนุนและการลงทุนในทุนมนุษย์ ท่ามกลางการลดลงของประชากรวัยทำงาน

 

ที่มา : Japan News สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?