TH EN
A A A

เวียดนามหัวเสียจีนสั่งหยุดประมงทะเลจีนใต้

26 เมษายน 2566   

                    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวียดนามแถลงแสดงความไม่พอใจกรณีที่จีนมีการบังคับใช้คำสั่งห้ามทำประมงในพื้นที่ทะเลจีนใต้เป็นระยะมาตั้งแต่ช่วงปี 2542 โดยระบุว่าเป็นการละเมิดอำนาจอธิปไตย ในขณะที่ทางการจีนระบุคำสั่งห้ามดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 16 สิงหาคม 2566 ครอบคลุมน่านน้ำ 12 องศาเหนือของเส้นศูนย์สูตร รวมถึงพื้นที่บางส่วนของเขตเศรษฐกิจจำเพาะของเวียดนาม (EEZ) และหมู่เกาะพาราเซล เพื่อส่งเสริมการทำประมงยั่งยืนและปรับปรุงระบบนิเวศทางทะเล
                    พื้นที่เศรษฐกิจจำเพาะที่คาบเกี่ยวกับอาณาเขต “เส้นประ 9 เส้น” (nine-dash line) ถือเป็นพื้นที่สำคัญที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาด้านการเข้าถึงทรัพยากร ทั้งด้านการทำประมงและการสำรวจปิโตรเลียมกับฟิลิปปินส์ มาเลเซีย บรูไน และเวียดนาม 

 

ที่มา : Reuters สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?