TH EN
A A A

สิงคโปร์เบรกการนำเข้าหมูจากอินโดนีเซีย

26 เมษายน 2566    26 ครั้ง

                    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 สำนักงานอาหารสิงคโปร์ (SFA) ระบุว่า พบหมูจำนวนหนึ่งที่ส่งออกจาก Pulau Bulan อินโดนีเซีย มายังสิงคโปร์ มีการติดเชื้อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) โดยตรวจพบไวรัส
ในซากหมูที่โรงฆ่าสัตว์ในเมืองจูร่ง ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งนี่ถือเป็นครั้งแรกที่ตรวจพบโรค ASF ในหมูที่นำเข้ามาในสิงคโปร์ และจากเหตุการณ์นี้ทำให้สำนักงานอาหารสิงคโปร์ได้มีการระงับการนำเข้าหมูจาก Pulau Bulan 
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 15 ของอุปทานเนื้อหมูทั้งหมดของประเทศ โดยในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมาทางสิงคโปร์ได้ยืนยันการพบการติดเชื้อ ASF ครั้งแรก จากการตรวจพบในซากหมูป่า
                    สำนักงานอาหารสิงคโปร์จะทำงานร่วมกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มความพร้อมของอุปทานเนื้อหมูแช่เย็นและแช่แข็งจากแหล่งอื่น ๆ โดยสิงคโปร์นำเข้าเนื้อหมูจากแหล่งต่าง ๆ กว่า 20 แห่ง ทั้งหมูสดจากซาราวักซึ่งอยู่ทางตะวันออกของมาเลเซีย ตลอดจนเนื้อหมูแช่เย็นและแช่แข็งจากออสเตรเลีย บราซิล และประเทศอื่น ๆ นอกจากนี้สำนักงานอาหารก็กำลังทำงานร่วมกับโรงฆ่าสัตว์เพื่อรักษามาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพและ
ฆ่าเชื้อในบริเวณโรงฆ่าสัตว์และพื้นที่โดยรอบหลังจากการฆ่าหมู ทั้งนี้ทาง SFA ได้ให้ความเชื่อมั่นว่าเนื้อหมูในประเทศยังสามารถรับประทานได้อย่างปลอดภัย เนื่องจากโรค ASF ไม่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ และไม่เป็นปัญหาในด้านความปลอดภัยด้านอาหาร
                    เงื่อนไขในการนำเข้าหมู เนื้อหมู และผลิตภัณฑ์จากเนื้อหมูของสิงคโปร์เป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์ และอ้างอิงถึงแนวทางและมาตรฐานจากองค์การสุขภาพสัตว์โลก (WOAH) สำนักงานอาหารสิงคโปร์ได้กำหนดให้พื้นที่ที่มีการส่งออกเนื้อหมูดิบไปยังสิงคโปร์จะต้องปลอดจากเชื้อไวรัส ASF อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์เนื้อหมูแปรรูป
จากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโรค ASF ได้รับอนุญาตให้นำเข้าและจำหน่ายได้โดยมีเงื่อนไขว่าต้องได้รับกระบวนการอบด้วยความร้อนเพื่อยับยั้งโอกาสการแพร่ระบาดของไวรัส 

 

ที่มา : The Straits Times สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?