TH EN
A A A

ลดโควตาจับทูน่า

21 เมษายน 2551    4834 ครั้ง
             คณะกรรมาธิการว่าด้วยการอนุรักษ์ปลาทูน่าในแอตแลนติค (The International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas : ICCAT) ได้จัดประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2551 เพื่อพิจารณาโควต้าจับปลาทูน่า  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 150 คนจาก 10 ประเทศและภูมิภาค ได้แก่ สหภาพยุโรป สหรัฐฯ แคนาดา ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น มอรอคโค ตุรกี มัลดีส ไต้หวัน  และลิเบีย 
ที่ประชุมเห็นชอบให้ปรับลดโควต้าจับปลาทูน่าเหลือ 25,500 ตันภายในปี 2553 จากปี 2550 ซึ่งมีโควต้าเท่ากับ 29,000 ตัน 
           ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่บริโภคปลาทูน่าสูงที่สุดในโลกโดยนำเข้าปลาทูน่าครีบน้ำเงินจากเมดิเตอร์เรเนียนมากกว่า 50% ของการนำเข้าทั้งหมด  การลดโควต้าจับปลาทูน่าช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้ราคาปลาทูน่า ณ ตลาดปลาซิคิจิ กรุงโตเกียวในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาสูงขึ้น 30%  
 
ที่มา  :  The Japan Time

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?