TH EN
A A A

ขอความร่วมมือผู้เกี่ยวข้องตอบแบบสอบถามการส่งออกพืชสมุนไพรไปจีน

21 เมษายน 2566   

               ด้วย สำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (GACC) ได้แจ้งความประสงค์ตรวจสอบทบทวนระบบบริหารจัดการสมุนไพรจีนส่งออกจากไทยไปจีน โดยอาจครอบคลุมการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการผลิตและส่งออกซึ่งวัตถุดิบสมุนไพร/ยาจีนที่มีการแปรรูปอย่างง่ายที่ไทยได้รับอนุญาตที่มาจากพืชและสัตว์ทั้ง 18 ชนิด แบ่งเป็น 
               สมุนไพรจากพืช 16 รายการ ได้แก่ หมาก/ปิงหลาง, ถั่วนิ้วนางแดง, พุทราแดง, วอลนัทแห้งแกะเปลือก, งาดำเพื่อทำยาจีน, พริกไทย, Ji Gu Chao,ขิง (ขิงดิบ ขิงแห้ง), พริกแห้ง, เกสรบัวหลวง, เนื้อลำไยอบแห้ง, ฮ่วยซัว หรือ ซานเย่า, ลูกสำรอง, คักฮก สือหู (กล้วยไม้สมุนไพร) ลูกเดือย, จี๋โซวเอี๊ยะ หรือ จื่อซูเย่ 
               สมุนไพรจากสัตว์ 2 รายการ ได้แก่ ตุ๊กแกและไส้เดือนแห้ง
               ในการนี้ กรมวิชาการเกษตรจึงจัดทำแบบสอบถาม (อย่างเป็นทางการ) เพื่อสำรวจข้อมูล ปริมาณและสถานการณ์ในปัจจุบันของผู้ที่มีการผลิตหรือส่งออก โดยขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการที่มีการผลิต การนำเข้า และมีการส่งออกพืชสมุนไพรจากไทยไปจีนตามรายการข้างต้น ตอบแบบสอบถามตามลิ้งก์นี้เพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกในการส่งออกวัตถุดิบสมุนไพรจากไทยไปจีนต่อไป 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9HiEUHtpbf3zRWj7DObWfiW_SIDH4N_s9NctpPQgpIpOiOg/viewform

 

 

ที่มา : กลุ่มนโยบายระหว่างประเทศที่ 2 สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?