TH EN
A A A

ทุเรียนล็อตใหญ่ของปี 2566 ได้ส่งถึงท่าเรือหนานซา นครกว่างโจว

21 เมษายน 2566   

                    เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2566 เรือซินหนานซาของบริษัท China Ocean Shipping (Group) Company (COSCO) บรรทุกทุเรียนไทยปริมาณกว่า 4,000 ตัน ได้เทียบท่าพื้นที่เฟส 2 ของท่าเรือหนานซา นครกว่างโจว พร้อมด้วยผลไม้ชนิดอื่น ๆ เช่น มังคุด มะพร้าวอ่อน โดยทุเรียนล็อตดังกล่าว ส่งออกมาจากท่าเรือแหลมฉบังและเดินเรือตรงถึงท่าเรือหนานซา ใช้เวลาเพียง 4 วัน ซึ่งถือเป็นทุเรียนล็อตใหญ่ที่นำเข้าผ่านท่าเรือหนานซาในปีนี้
                    นายเซียว ปิ่งเทียน ผู้จัดการใหญ่ของบริษัท Guangzhou Zhongkecheng Customs Declaration จำกัด เปิดเผยว่า การขนส่งดังกล่าวเมื่อเทียบกับการขนส่งทางอากาศ ผลไม้นำเข้าผ่านการขนส่งทางทะเล สามารถขนส่งต่อครั้งได้ในปริมาณมาก และมีค่าขนส่งที่ถูกกว่า ทั้งนี้ ท่าเรือหนานซามีโครงสร้างพื้นฐานระบบ
โลจิสติกส์ที่สมบูรณ์ และการดำเนินงานพิธีการศุลกากรที่มีประสิทธิภาพ โดยมีเส้นทางเดินเรือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายเส้นทาง ตลาดทุเรียนที่นำเข้าผ่านท่าเรือหนานซา นครกว่างโจว มีแนวโน้มขยายตัว ซึ่งจากการประมาณการคาดว่า ช่วงฤดูกาลทุเรียนของปี 2566 จะมีการนำเข้าทุเรียน ประมาณ 10,000 ตู้ ผ่านด่านท่าเรือหนานซา นครกว่างโจว
                    ทั้งนี้ ศุลกากรหนานซาได้ปฏิบัติงานทำการควบคุมความปลอดภัยสินค้าเกษตร รวมทั้งอำนวยความสะดวกการนำเข้าสินค้าการเกษตรที่เน่าเสียง่าย โดยเฉพาะสินค้าผลไม้ ผ่านด่านท่าเรือหนานซา อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยจัดส่งเจ้าหน้าที่ให้บริการแบบครบวงจรตามขั้นตอนพิธีการศุลกากร อาทิ การตรวจสอบเอกสาร การลงพื้นที่ตรวจสอบกักกัน การทดลองในห้องปฏิบัติการ การออกใบรับรอง เป็นต้น ซึ่งมีส่วนช่วยส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมผลไม้นำเข้าผ่านท่าเรือหนานซา นครกว่างโจว และช่วยเพิ่มทางเลือกที่หลากหลายให้แก่ผู้บริโภคภายในประเทศ
                    ตามสถิติของศุลกากรหนานซา ในไตรมาสแรกของปี 2566 เขตหนานซา นครกว่างโจว มีการนำเข้าผลไม้มูลค่ากว่า 1,700 ล้านหยวน เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 70

 

ที่มา : กลุ่มนโยบายระหว่างประเทศที่ 2 สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?