TH EN
A A A

จีน-นิวซีแลนด์ลงนามข้อตกลงเขตการค้าเสรี

21 เมษายน 2551   

             เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2551 จีนและนิวซีแลนด์ได้ลงนามร่วมกันในข้อตกลงเขตการค้าเสรีระหว่าง 2 ประเทศที่นครปักกิ่ง  ข้อตกลงนี้ถือเป็นข้อตกลงฉบับแรกที่จีนลงนามกับประเทศพัฒนาแล้ว

            นายเหวินเจียเป่า นายกรัฐมนตรีจีนและนางเฮเลน คลาร์ก นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์กล่าวในการประชุมว่า  ข้อตกลงฉบับนี้ไม่เพียงแต่ทำให้การเจรจาที่กินเวลา 3 ปีนี้บรรลุเป้าหมาย แต่ยังทำให้นิวซีแลนด์เป็นประเทศแรกที่มีความสัมพันธุ์กับจีนดังนี้
• เป็นประเทศแรกที่เปิดเจรจาแบบทวิภาคีกับจีนนับตั้งแต่จีนเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก
• เป็นประเทศแรกที่ยอมรับว่าจีนเป็นประเทศที่มีระบบตลาดทางเศรษฐกิจที่สมบูรณ์
• เป็นประเทศพัฒนาแล้วประเทศแรกที่เริ่มเจรจาเขตการค้าเสรีกับจีน
• เป็นประเทศพัฒนาแล้วประเทศแรกที่ลงนามข้อตกลงการค้าเสรีร่วมกับจีน

             นายเหวินเจียเป่ากล่าวว่าการลงนามครั้งนี้เป็นแบบอย่างทีดีในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับประเทศพัฒนาแล้ว

            การเจรจาการค้าเสรีครั้งนี้เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2547 และเสร็จสิ้นเมื่อเดือนธันวาคม 2550 รวมระยะเวลา 3 ปี มีการเจรจาทั้งหมด 15 ครั้ง     จีนกำลังดำเนินการเขตการค้าเสรีกับ 29 ประเทศในทวีปเอเชีย โอเชียเนีย ลาตินอเมริกา ลาตินอเมริกา และอาฟริกา

            สำหรับนิวซีแลนด์ ข้อตกลงฉบับนี้ถือเป็นข้อตกลงทวิภาคีที่สำคัญที่สุดฉบับหนึ่งหลังจากได้ลงนามข้อตกลงกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับออสเตรเลียเมื่อปี 2526  ซึ่งนางเฮเลนกล่าวว่า ปัจจุบันจีนเป็นตลาดที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก  ข้อตกลงนี้จะช่วยสร้างรากฐานที่มั่นคงให้ทั้งสองประเทศในฐานะคู่พันธมิตรที่สำคัญต่อไปในอนาคต

ที่มา  :  ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน ณ กรุงปักกิ่ง

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?