TH EN
A A A

เวียดนามส่งออกข้าวไตรมาสแรก 66 กว่า 1.7 ล้านตัน

20 เมษายน 2566   

                    เวียดนามได้ส่งออกข้าวกว่า 1.7 ล้านตัน ในไตรมาสแรกของปี 2566 ซึ่งเป็นมูลค่ากว่า 900 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 3 หมื่นล้านบาท) การส่งออกครั้งนี้มีปริมาณข้าวเพิ่มมากขึ้นถึง 19% และมีมูลค่าเพิ่มขึ้นกว่า 30% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ข้อมูลจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าระบุว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาข้าวของเวียดนามถือว่าประสบความสำเร็จในด้านคุณภาพและความต้องการ โดยข้าวที่ส่งออกส่วนใหญ่ของเวียดนามมาจากสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงมีโดยมีการคาดการณ์ว่าปีนี้จะมีผลผลิตสูงถึง 24 ล้านตัน ซึ่งจะแบ่งเป็นการบริโภคในประเทศประมาณ 11 ล้านตัน และ 13 ล้านตันสําหรับการส่งออก 
                    ข้าวเวียดนามมีแนวโน้มเป็นที่ต้องการต่อเนื่องในไตรมาส 2 ของปีนี้ จากความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นของตลาดหลัก เช่น ฟิลิปปินส์ จีน และแอฟริกา แม้ว่าแนวโน้มเศรษฐกิจโลกไม่ดี แต่ราคาข้าวเวียดนามในตลาดต่างประเทศก็สูงมาตลอด เพราะทุกประเทศต้องการสำรองอาหารในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนในอนาคต นอกจากนี้ ข้อตกลงการค้าเสรีสหภาพยุโรป-เวียดนาม (EU-Vietnam Free Trade Agreement: EVFTA) ที่ได้ลดภาษีของข้าวจากเวียดนามลงตันละ 175 ยูโร (ประมาณ 7,000 บาท) ทำให้ของเวียดนามมีความได้เปรียบในตลาดยุโรปจากความต้องการที่เพิ่มขึ้น

 

ที่มา : Vietnamplus สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?