TH EN
A A A

จีนพบเชื้อไข้หวัดนกในทิเบต

21 เมษายน 2551   

           India dialy  รายงานข่าวว่า กระทรวเงกษตรจีนยืนยันว่าพบเชื้อไข้หวัดนกในฟาร์มในทิเบต  ผลการตรวจสอบไก่ตายจำนวน 268 ตัวในฟาร์มที่หมู่บ้าน  Zhuba  ของ  Qamdo County  พบเชื้อ H5N1

ที่มา  :  Worldpoultry

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?