TH EN
A A A

แคนาดาเฮ! ญี่ปุ่นยกเลิกข้อจำกัด 20 ปี สำหรับเนื้อแปรรูป

7 เมษายน 2566   

                    เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 กระทรวงเกษตรของแคนาดา รายงานว่า ญี่ปุ่นได้ยกเลิกข้อจำกัดในการนำเข้าเนื้อวัวแปรรูปจากแคนาดาที่ดำเนินมากว่า 20 ปี หลังจากพบวัวที่ป่วยด้วยโรควัวบ้า (BSE) ในเมือง Alberta แคนาดาตั้งแต่ปี 2546  ซึ่งโรควัวบ้า หรือ BSE เป็นโรคระบบทางเดินประสาทที่ร้ายแรง และส่งผลให้เกิดการจำกัดนำเข้าสินค้าดังกล่าวทั่วโลก 
                    ประเทศผู้นำเข้าแต่ละประเทศทยอยประกาศยกเลิกข้อจำกัดนี้ และญี่ปุ่นก็เป็นประเทศล่าสุดที่ยกเลิกข้อจำกัดดังกล่าว ซึ่งส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของตลาดเนื้อวัวแปรรูปของแคนาดา จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแคนาดา เมื่อเดือนมกราคมปี 2566 ญี่ปุ่นเป็นตลาดส่งออกเนื้อวัวที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของแคนาดา และมีการยกเลิกข้อจำกัดในการนำเข้าเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 โดยในปี 2565 ญี่ปุ่นได้มีการซื้อเนื้อวัวและผลิตภัณฑ์จากเนื้อวัวของแคนาดามูลค่า 578 ล้านดอลลาร์แคนาดา (379.29 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งการยกเลิกข้อจำกัดของญี่ปุ่นนั้นมีขึ้นเนื่องจากมีการวางแผนที่จะลดภาษีนำเข้าเนื้อวัวตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ภายใต้ข้อตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) ซึ่งเป็นข้อตกลงทางการค้าที่แคนาดาเป็นสมาชิก

 

ที่มา : Reuters สรุปโดย : มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?