TH EN
A A A

ฝรั่งเศสมุ่งมั่นจัดทำฉลาก “ต่อต้านขยะอาหาร"

24 มีนาคม 2566   

                เพื่อแสดงการต่อต้านขยะอาหารและแยกแยะผู้ที่มีความใส่ใจในห่วงโซ่อาหาร รัฐบาลฝรั่งเศสได้จัดทำฉลากต่อต้านขยะอาหารแห่งชาติ ซึ่งเปิดตัวในงานแสดงสินค้าเกษตรในปารีส โดยผู้จัดจำหน่ายสามารถขอรับฉลากต่อต้านขยะอาหารใหม่ได้ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป ซึ่งฉลากนี้เหมาะสำหรับผู้ค้าปลีกขนาดกลางและขนาดใหญ่ ผู้ค้าส่ง และผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร
                ฉลากประจำชาตินี้ได้รับการพัฒนาโดยกระทรวงการเปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยาและการประสานดินแดนของฝรั่งเศส, กระทรวงเกษตรและอาหาร, ADEME และ AFNOR โดยผู้ขอรับฉลากจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดที่กำหนดโดย AFNOR ซึ่งแบ่งเป็น 1,2 หรือ 3 ดาว ขึ้นอยู่กับระดับที่ทำได้ในการต่อสู้กับการจัดการขยะของเสีย
                #AntiGaspi เป็นแฮชแท็กที่ส่งเสริมความมุ่งมั่นของผู้เชี่ยวชาญที่ต่อต้านขยะอาหาร รัฐบาลได้จัดทำฉลากต่อต้านขยะอาหารแห่งชาติ ซึ่งขณะนี้ได้มุ่งเป้าไปที่ร้านค้าปลีก และตามที่กำหนดไว้ภายใต้พระราชบัญญัติต่อต้านขยะสำหรับเศรษฐกิจหมุนเวียน (Agec) ฉลากนี้จะให้รางวัลแก่ผู้เข้าร่วมที่มีความมุ่งมั่นในการต่อสู้กับการจัดการขยะอาหารมากที่สุด

ที่มา : Fresh Plaza  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?