TH EN
A A A

ฟาร์มหมูของจีนต้องสู้อหิวาต์แอฟริการะลอกใหม่

24 มีนาคม 2566   

                 ผู้จัดการฟาร์มและนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในจีนจะทำให้ผลผลิตสุกรลดลงในปลายปีนี้ ส่งผลให้ราคาเนื้อหมูสูงขึ้นตามความต้องการที่ฟื้นตัว โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเป็นโรคที่ยังคงระบาดในจีนมานานหลายปี และระลอกแรกในช่วงปี 2561 และ 2562 คร่าชีวิตสุกรไปหลายล้านตัว ทำให้ผลผลิตเนื้อสัตว์ลดลงซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดโลก
                 แม้ว่าฟาร์มของจีนได้ปรับปรุงสุขอนามัยและขั้นตอนต่างๆ เพื่อลดผลกระทบของไวรัสแล้ว แต่ไวรัสก็ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและมักจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในฤดูหนาว การติดเชื้อในปีนี้เริ่มเพิ่มขึ้นค่อนข้างช้าในช่วงเทศกาลปีใหม่ในเดือนมกราคมโดยเป็นเทศกาล Lunar New Year ซึ่งเป็นช่วงที่มีผู้คนหลายล้านคนเดินทางหลังจากจีนผ่อนคลายการควบคุมโควิด
                 ตามที่นักวิเคราะห์ของ Huachuang Securities จำนวนการตรวจพบเชื้อเพิ่มขึ้นหลังจากวันหยุดปีใหม่ ซึ่งบ่งชี้ว่าพื้นที่การติดเชื้ออหิวาต์แอฟริกาสุกรในปัจจุบันในพื้นที่การผลิตทางภาคเหนืออาจสูงถึง 50% แม้ว่าจะเป็นการยากที่จะประเมินผลกระทบทั้งหมดของการระบาด แต่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าโรคนี้สามารถลดการผลิตได้มากกว่า 10% ซึ่งจะทำให้หมูออกสู่ตลาดน้อยลงเมื่อมีความต้องการมากขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี

ที่มา : Reuters  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?