TH EN
A A A

การส่งออกผลไม้เขตร้อนทั่วโลกลดลง 5% ในปี 2565

24 มีนาคม 2566   

                 รายงานล่าสุดขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) แสดงให้เห็นว่าการส่งออกผลไม้เขตร้อนทั่วโลกลดลง 5% ในปี 2565 โดยผลไม้ที่มีการส่งออกลดลงได้แก่ มะม่วง สับปะรด อะโวคาโด ในทางกลับกันมะละกอมียอดการส่งออกเติบโต 1% เมื่อเปรียบเทียบกับผลไม้ในประเภทเดียวกัน สาเหตุหลักประการหนึ่งของการลดลงในครั้งนี้คือ ผลผลิตที่ลดลงในเม็กซิโกเนื่องจากมีพายุในเดือนมิถุนายน 2565 และสภาพอากาศที่แห้งแล้งในพื้นที่ผลิตหลักของประเทศจึงทำให้สูญเสียผลผลิต อย่างไรก็ตาม ผลผลิตมะละกอในเม็กซิโกกลับเพิ่มขึ้นจากการขยายพื้นที่เพาะปลูก
                 ในส่วนของราคาค่าเฉลี่ยต่อหน่วยของผลไม้เขตร้อนหลัก ๆ ทั้ง 4 ชนิดนี้ มีแนวโน้มสูงขึ้น แต่ก็มาพร้อมกับต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากปัจจัยการผลิตและการขนส่งที่มีมูลค่าสูงขึ้น ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลงในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2565

ที่มา : Fresh Plaza  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?