TH EN
A A A

สิงคโปร์เปิดตัวมาตรการควบคุมก่อนนำเข้าผลิตภัณฑ์ธัญพืชสำหรับทารก

21 มีนาคม 2566   

                  เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา Singapore Food Agency (SFA) ได้ประกาศมาตรการควบคุมก่อนนำเข้าชุดใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์ธัญพืชสำหรับทารก ซึ่งเป็นโครงการรูปแบบความสมัครใจ และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2566 โดยมาตรการปัจจุบันยังคงมีผลบังคับใช้และไม่เปลี่ยนแปลงสำหรับผู้นำเข้าที่เลือกไม่เข้าร่วมโครงการใหม่ นอกจากนี้ SFA ยังจัดทำรายการตรวจสอบการยืนยันซัพพลายเออร์และแบบฟอร์มการลงทะเบียนซัพพลายเออร์อีกด้วย ข้อกำหนดการใหม่เหล่านี้จะถูกอัปโหลดบนเว็บไซต์ SFA และจะมีระยะเวลาสำหรับแสดงความคิดเห็น 60 วัน หลังจากมีผลบังคับใช้
เนื้อหาหลักใหม่ของโครงการใหม่
  • ผู้นำเข้าภายใต้โครงการใหม่จะได้รับการยกเว้นการทดสอบอะฟลาทอกซินบี 1 (Aflatoxin B1) สำหรับการฝากขายทุกครั้ง จากข้อกำหนดปัจจุบัน
  • ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ต้องมีโปรแกรมการจัดการและประกันความปลอดภัยของอาหาร เช่น การทดสอบและติดตามที่เกี่ยวข้อง รวมถึงโปรแกรมสำหรับอะฟลาทอกซินบี 1 (Aflatoxin B1)
  • ผู้นำเข้าจะต้องลงทะเบียนซัพพลายเออร์กับ SFA
  • เอกสารซัพพลายเออร์และรายงานจากห้องปฏิบัติการไม่จำเป็นต้องส่งไปยัง SFA แต่ต้องได้รับการอัปเดตอยู่เสมอและต้องอยู่ภายใต้การตรวจสอบของ SFA
                  สามารถอ่านเอกสารฉบับเต็มได้ที่ https://www.sfa.gov.sg/docs/default-source/circulars/2023/20230313-trade-circular---new-pre-import-control-measures-for-infant-cereal-products-(voluntary-scheme)7a684d2b69ea48b0a266dc38e80aad80.pdf

ที่มา : SFA/SG  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?