TH EN
A A A

NH เกาหลีใต้กำหนดเป้าหมายตลาดคาร์บอนเพื่อการเกษตร

20 มีนาคม 2566   

                บริษัทในภาคการเงินรายใหญ่ในเกาหลีใต้กำลังมองหาโอกาสในการสร้างคาร์บอนเครดิตทางการเกษตรใหม่ ๆ จากกากกาแฟใช้แล้วหรือมูลวัวจากการเกษตรในท้องถิ่น ด้วยความคิดริเริ่มนี้ บริษัทมีเป้าหมายในการหาแหล่งเงินทุนสำหรับโครงการที่เปลี่ยนกากกาแฟใช้แล้วหรือมูลวัวให้กลายเป็นถ่านชีวภาพหรือถ่านไบโอชาร์ (Biochar) ซึ่งเป็นสารที่มีลักษณะคล้ายถ่าน สามารถดูดซับและกักเก็บคาร์บอนเมื่อฝังไว้ในใต้ดิน โดยมีเครือข่ายเกษตรกรกว่า 2 ล้านคนเพื่อจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และตั้งเป้าหมายการสร้างคาร์บอนเครดิต 167,000 ตัน ภายในปี 2573
                แม้ว่าปริมาณการซื้อคาร์บอนเครดิตจะลดลงในปีที่แล้ว จากแรงกดดันต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นในการลดการปล่อยมลพิษ แต่คาดว่าความต้องการของตลาดชดเชยคาร์บอนจะยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันความพยายามในการบรรลุเป้าหมายในการลดคาร์บอน อย่างไรก็ตาม สินเชื่อบางประเภท เช่น สินเชื่อที่เกิดขึ้นจากการระดมทุนเพื่อสินทรัพย์ด้านพลังงานหมุนเวียนได้รับการวิพากษ์วิจารณ์และเปลี่ยนความสนใจไปยังทางเลือกอื่น เช่น โครงการที่ใช้ที่ดิน

ที่มา : Carbon Herald  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?