TH EN
A A A

EU ออกกฎใหม่เพื่อลดปริมาณสารหนูในอาหาร

20 มีนาคม 2566   

                 คณะกรรมาธิการยุโรปใช้กฎใหม่เพื่อลดการตกค้างของสารหนูในผลิตภัณฑ์อาหาร การลดค่าปริมาณขีดจำกัดที่ยอมรับได้สูงสุด (Maximum Limit: MLs) ถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนลดจำนวนผู้ป่วยมะเร็งจากสารเคมีในอาหาร
                 ข้อมูลประกอบการตัดสินใจดังกล่าว อ้างอิงจากรายงานทางวิทยาศาสตร์ปี 2564 ของสำนักงานความปลอดภัยอาหารแห่งสหภาพยุโรป (European Food Safety Authority: EFSA) หลังจากประเทศสมาชิกถูกเรียกร้องให้ตรวจสอบการปนเปื้อนของสารหนูในอาหาร โดยมาตรการนี้จะลดความเข้มข้นของปริมาณสารหนูที่อนุญาตในข้าวขาวลง และกำหนดขีดจำกัดใหม่สำหรับปริมาณสารหนูในอาหารที่ทำจากข้าวในชีวิตประจำวัน นมผงดัดแปลงสำหรับทารก อาหารทารก น้ำผลไม้ และเกลือ
                 ระดับสูงสุดของสารหนูในผลิตภัณฑ์อาหารถูกกำหนดขึ้นในปี 2558 ตามความเห็นของ EFSA ที่ระบุว่า สารหนูอาจก่อให้เกิดมะเร็งผิวหนัง กระเพาะปัสสาวะ และปอด โดยมีอาหารและน้ำดื่มเป็นเส้นทางหลักที่มนุษย์สัมผัสได้ และการปล่อยมลพิษทางอุตสาหกรรม เช่น การขุดและการเผาไหม้เชื้อเพลิงปิโตรเลียมมีส่วนทำให้สารหนูในสิ่งแวดล้อมมีระดับสูงขึ้น เช่นเดียวกับการใช้ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง หรือสารกำจัดวัชพืชที่มีสารปนเปื้อน โดยมีผลข้างเคียงในมนุษย์ในระยะยาว ได้แก่ แผลที่ผิวหนัง มะเร็ง ความเป็นพิษต่อพัฒนาการ ความเป็นพิษต่อระบบประสาท โรคหัวใจและหลอดเลือด การเผาผลาญกลูโคสผิดปกติ และโรคเบาหวาน และล่าสุดพบว่ามีผลกระทบต่อพัฒนาการของทารก

ที่มา : Agriland/EFSA  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?